تکسا ویرا تکین الوند

تکسا ویرا تکین الوند


محصولات/خدمات

بالابر تیپ TVS - TVS

بالابر تیپ TVS

مدل : TVS

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TEH - TEH

بالابر تیپ TEH

مدل : TEH

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TZ - TZ

بالابر تیپ TZ

مدل : TZ

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TSH 4 - TSH4

بالابر تیپ TSH 4

مدل : TSH4

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

کلگی تک پل TSE 200 - TSE 200

کلگی تک پل TSE 200

مدل : TSE 200

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

کلگی تک پل TSE 300 - TSE 300

کلگی تک پل TSE 300

مدل : TSE 300

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

کلگی دو پل TDE 200 - TDE 200

کلگی دو پل TDE 200

مدل : TDE 200

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

کلگی دو پل TDE 300 - TDE 300

کلگی دو پل TDE 300

مدل : TDE 300

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

کلگی دو پل TDE 400 - TDE 400

کلگی دو پل TDE 400

مدل : TDE 400

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

کالسکه دو پل TDE 500 - TDE 500

کالسکه دو پل TDE 500

مدل : TDE 500

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TVS - TVS

بالابر تیپ TVS

مدل : TVS

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TEH - TEH

بالابر تیپ TEH

مدل : TEH

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TZ - TZ

بالابر تیپ TZ

مدل : TZ

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TSH 4 - TSH4

بالابر تیپ TSH 4

مدل : TSH4

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TSH 5 - TSH5

بالابر تیپ TSH 5

مدل : TSH5

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TSH6 - TSH6

بالابر تیپ TSH6

مدل : TSH6

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TSH7 - TSH7

بالابر تیپ TSH7

مدل : TSH7

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TSH8 - TSH8

بالابر تیپ TSH8

مدل : TSH8

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

بالابر تیپ TSH9 - TSH9

بالابر تیپ TSH9

مدل : TSH9

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

کالسکه دو پل TDE 500 - TDE 500

کالسکه دو پل TDE 500

مدل : TDE 500

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلگی دو پل TDE 400 - TDE 400

کلگی دو پل TDE 400

مدل : TDE 400

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلگی دو پل TDE 300 - TDE 300

کلگی دو پل TDE 300

مدل : TDE 300

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلگی دو پل TDE 200 - TDE 200

کلگی دو پل TDE 200

مدل : TDE 200

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلگی تک پل TSE 300 - TSE 300

کلگی تک پل TSE 300

مدل : TSE 300

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلگی تک پل TSE 200 - TSE 200

کلگی تک پل TSE 200

مدل : TSE 200

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کالسکه دو پل - Crab Trolley

کالسکه دو پل

مدل : Crab Trolley

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کالسکه تک پل - N.H Trolley

کالسکه تک پل

مدل : N.H Trolley

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TSH9 - TSH9

بالابر تیپ TSH9

مدل : TSH9

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TSH8 - TSH8

بالابر تیپ TSH8

مدل : TSH8

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TSH7 - TSH7

بالابر تیپ TSH7

مدل : TSH7

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TSH6 - TSH6

بالابر تیپ TSH6

مدل : TSH6

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TSH 5 - TSH5

بالابر تیپ TSH 5

مدل : TSH5

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TSH 4 - TSH4

بالابر تیپ TSH 4

مدل : TSH4

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TZ - TZ

بالابر تیپ TZ

مدل : TZ

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TEH - TEH

بالابر تیپ TEH

مدل : TEH

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بالابر تیپ TVS - TVS

بالابر تیپ TVS

مدل : TVS

استاندارد : CMAA, FEM -DIN15018 BS466

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :وحید سلامتی کردستانی
وب سایت :http://www.totalcrane.ir
تلفن: +982122130603
آدرس: تهران، جنت آباد مرکزی، چهارراه ایرانپارس، خیایان رجب صلاحی، پلاک 16، طبقه سوم، واحد 5
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +982191309213
آدرس: تهران - متوسلیان شرق - جنب کارخانه تک ماکاران پارمیس - انتهای خیابان باقری - مجتمع پالایش هدف سوله 14

پست الکترونیک :
تلفن: +989125494552
نمابر :+982141425555
آدرس: تهران اتوبان فتح خیابان باقری مجتمع پترو پالایش هدف سوله 14
کد پستی: 1379856547

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید