فراز الکترونیک پویا ایساتیس

فراز الکترونیک پویا ایساتیس

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

بلاز- МВС-0.1 (A7-A8) -
بلاز- МВС-0.1 (A7-A8)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- SPV -204/СПВ–204 -
بلاز- SPV -204/СПВ–204

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- BUVG-04 -
بلاز- BUVG-04

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال از درب کارخانه

بلاز- SPU-D(A18) -
بلاز- SPU-D(A18)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- SEM04-1(A1) -
بلاز- SEM04-1(A1)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- CUMMINS ECM 3654718 -
بلاز- CUMMINS ECM 3654718

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :احسان تیو
تلفن: +983538254400 +983538243357
نمابر: +983538243357
آدرس: یزد - صفائیه - خیابان عدالت - نبش عدالت 11 - پلاک 50

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید