فراز الکترونیک پویا ایساتیس

فراز الکترونیک پویا ایساتیس

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

بلاز- МВС-0.1 (a7-a8) -
بلاز- МВС-0.1 (a7-a8)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- spv -204/СПВ–204 -
بلاز- spv -204/СПВ–204

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- buvg-04 -
بلاز- buvg-04

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

روش ارسال : ارسال از درب کارخانه

بلاز- spu-d(a18) -
بلاز- spu-d(a18)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- sem04-1(a1) -
بلاز- sem04-1(a1)

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بلاز- cummins ecm 3654718 -
بلاز- cummins ecm 3654718

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :احسان تیو
تلفن: +983538254400 +983538243357
نمابر: +983538243357
آدرس: یزد - صفائیه - خیابان عدالت - نبش عدالت 11 - پلاک 50

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید