داروسازی زهراوی

داروسازی زهراوی


محصولات / خدمات

کوپامر - سرنگ آماده تزریق

کوپامر

مدل : سرنگ آماده تزریق

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلگزاپارین - سرنگ آماده تزریق

کلگزاپارین

مدل : سرنگ آماده تزریق

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلیندامایسین - آمپول

کلیندامایسین

مدل : آمپول

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کتورولاک - آمپول

کتورولاک

مدل : آمپول

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کلوفیبرات - کپسول مایع

کلوفیبرات

مدل : کپسول مایع

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روآکوتان (ایزوترتینوئین) -  کپسول مایع

روآکوتان (ایزوترتینوئین)

مدل : کپسول مایع

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول اپرپیتانت  - کپسول

کپسول اپرپیتانت

مدل : کپسول

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ید + اسیدفولیک (f and i) - کپسول جامد

ید + اسیدفولیک (f and i)

مدل : کپسول جامد

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دیکلوفناک - قرص

دیکلوفناک

مدل : قرص

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ملوکسیکام - قرص خط دار

ملوکسیکام

مدل : قرص خط دار

استاندارد : iso

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر فرهاد کیافر
وب سایت :http://www.zahravi.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +98413630940-2
نمابر :+984136309400
آدرس: تبریز ، کیلومتر ۱۹ جاده تبریز تهران خیابان سرم دارو
مشاهده بیشتر
تلفن: +982144991893
نمابر :+982144994315
آدرس: تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص کرج(لشگری)، خیابان داروپخش،کارخانجات داروپخش، ورودی شماره ۲، پلاک ۲۳

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید