روشن رای سپاهان

روشن رای سپاهان

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

Rrs (14-11540) - نشانگر شیمیایی بخار- نوع 5
Rrs (14-11540)

مدل : نشانگر شیمیایی بخار- نوع 5

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ایزو 1-11140

قدرت تولید : مطابق با سفارش مشتری

نوع پرداخت : توافق با مشتری

روش ارسال : توافق با مشتری

نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11450) - نشانگر شیمیایی بخار- نوع4
نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11450)

مدل : نشانگر شیمیایی بخار- نوع4

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ایزو 1-11140

قدرت تولید : مطابق با سفارش مشتری

نوع پرداخت : توافق با مشتری

روش ارسال : توافق با مشتری

نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11440) - نشانگر شیمیایی بخار- نوع4
نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11440)

مدل : نشانگر شیمیایی بخار- نوع4

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ایزو 1-11140

قدرت تولید : مطابق با سفارش مشتری

نوع پرداخت : توافق با مشتری

روش ارسال : توافق با مشتری

نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11620) - نشانگر شیمیایی بخار- نوع6
نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11620)

مدل : نشانگر شیمیایی بخار- نوع6

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ایزو 1-11140

قدرت تولید : مطابق با سفارش مشتری

نوع پرداخت : توافق با مشتری

روش ارسال : توافق با مشتری

نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11610) - نشانگر شیمیایی بخار- نوع6
نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11610)

مدل : نشانگر شیمیایی بخار- نوع6

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ایزو 1-11140

قدرت تولید : مطابق با سفارش مشتری

نوع پرداخت : توافق با مشتری

روش ارسال : توافق با مشتری

نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11660) - نشانگر شیمیایی بخار- کلاس 6
نشانگر شیمیایی بخار (rrs 14-11660)

مدل : نشانگر شیمیایی بخار- کلاس 6

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ایزو 1-11140

قدرت تولید : مطابق با سفارش مشتری

نوع پرداخت : توافق با مشتری

روش ارسال : توافق با مشتری

نشانگر بیولوژیک بخار (rrs 14-21110) - نشانگر بیولوژیک بخار
نشانگر بیولوژیک بخار (rrs 14-21110)

مدل : نشانگر بیولوژیک بخار

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ایزو 2017: 1-11138 و 2017: 3-11138

قدرت تولید : مطابق با سفارش مشتری

نوع پرداخت : توافق با مشتری

روش ارسال : توافق با مشتری

تست پروتئین (rrs 14-41110) -
تست پروتئین (rrs 14-41110)

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد ربانی
وب سایت :https://rrs.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +983132126850
آدرس: اصفهان ، پارک علم و فناوری شیخ بهایی
کد پستی: 8143873571

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید