هم اندیشان اِویَن تاک

هم اندیشان اِویَن تاک

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

تخم مرغ -
تخم مرغ غنی شده با اسید فولیک

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روش ارسال : توافقی

گوشت مرغ -
گوشت مرغ بومی

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روش ارسال : توافقی

تخم مرغ -
تخم مرغ بومی

استاندارد : ISO

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روش ارسال : توافقی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حامد عبادی
وب سایت :https://hatavian.com/
تلفن: +989384798071
آدرس: ایران، اصفهان، بزرگراه ذوب آهن

ارسال پیامبه بالا بروید