تولید ملزومات برق (TMB)

تولید ملزومات برق (TMB)


ویدئوها


سیستم روشنایی باند فرودگاه اردبیل

تولید ملزومات برق, باند فرودگاه

محصولات / خدمات

LED Inset Taxiway Edge Light - LITE

LED Inset Taxiway Edge Light

مدل : LITE

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

LED 8" omnidirectional Inset Helipad Light (TLOF & FATO) -  IN-HL

LED 8" omnidirectional Inset Helipad Light (TLOF & FATO)

مدل : IN-HL

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

Precision Approach Path Indicator - PAPI 3

Precision Approach Path Indicator

مدل : PAPI 3

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 PCS در سال

نوع پرداخت : نقدی

LED 12" unidirectional Inset Runway Guard Light - IN-TG

LED 12" unidirectional Inset Runway Guard Light

مدل : IN-TG

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

LED Inset Taxiway Centreline  Stop Bar & Intermediate Holding Position Light  - LITC

LED Inset Taxiway Centreline Stop Bar & Intermediate Holding Position Light

مدل : LITC

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

LED Elevated Approach, Threshold, Threshold Wing Bar & Runway End Light - LERA

LED Elevated Approach, Threshold, Threshold Wing Bar & Runway End Light

مدل : LERA

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

Airfield Guidance Sign  - SING

Airfield Guidance Sign

مدل : SING

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

LED Inset Runway End Light - LIRN

LED Inset Runway End Light

مدل : LIRN

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

LED Inset Threshold / End Light -

LED Inset Threshold / End Light

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

LED Inset Touchdown Zone Ligh - LIRD

LED Inset Touchdown Zone Ligh

مدل : LIRD

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

LED INSET RUNWAY CENTRELINE AND RAPID EXIT TAXIWAY INDICATOR LIGHT - LIRL

LED INSET RUNWAY CENTRELINE AND RAPID EXIT TAXIWAY INDICATOR LIGHT

مدل : LIRL

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

LED Inset Approach Light - LIRA

LED Inset Approach Light

مدل : LIRA

بسته بندی : جعبه

استاندارد : ICAO. IEC. FAA. NATO

قدرت تولید : 2500 عدد (سال)

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل : امیررضا برکتین
وب سایت :https://www.tmb-co.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982187740
نمابر :+982188289560
آدرس: تهران، اتوبان شیخ فضل اله نوری، خیابان سازمان آب، خیابان حاجی پور امیر، کوچه مهدی ، پلاک1
کد پستی: 1454649685

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید