صنایع ارتباطی پایا

صنایع ارتباطی پایا

عضویت نقره ای

ویدئوها


محصولات / خدمات

زیرساخت دیتا سنتر -
زیرساخت دیتا سنتر

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

رک بیرونی (BS Rack-Twin Enclosure) - BS Rack-Twin Enclosure
رک بیرونی (BS Rack-Twin Enclosure)

مدل : BS Rack-Twin Enclosure

استاندارد : 19 اینچ

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

رک بیرونی (BS Rack-Single Enclosure) - BS Rack-Single Enclosure
رک بیرونی (BS Rack-Single Enclosure)

مدل : BS Rack-Single Enclosure

استاندارد : 19 اینچ

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

رک بیرونی (Mini Rack) - Mini Rack
رک بیرونی (Mini Rack)

مدل : Mini Rack

بسته بندی : نایلون حبابدار ، یونولیت ، پلت چوبی

استاندارد : 19 اینچ

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

پاورماژول دیتا سنتر -
پاورماژول دیتا سنتر

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

آنتن شبکه های سلولی (اوکتا بند) - PAA-8B2L6HA-R3
آنتن شبکه های سلولی (اوکتا بند)

مدل : PAA-8B2L6HA-R3

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

انواع مختلف مراکز تلفن - مراکز تلفن تحت شبکه و دیجیتال
انواع مختلف مراکز تلفن

مدل : مراکز تلفن تحت شبکه و دیجیتال

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

سامانه پارکینگ هوشمند -
سامانه پارکینگ هوشمند

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

رک دیتا سنتری (PCI-IT) - PCI-IT Rack
رک دیتا سنتری (PCI-IT)

مدل : PCI-IT Rack

بسته بندی : نایلون حبابدار ، یونولیت ، پلت چوبی

استاندارد : 19 اینچ

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

رک دیتا سنتری (PCI-DATA) - PCI-DATA Rack
رک دیتا سنتری (PCI-DATA)

مدل : PCI-DATA Rack

بسته بندی : نایلون حبابدار ، یونولیت ، پلت چوبی

استاندارد : 19 اینچ

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

خودپرداز و کیوسک های بانکی -
خودپرداز و کیوسک های بانکی

بسته بندی : نایلون حبابدار ، یونولیت ، پلت چوبی

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

آداپتور PoE -
آداپتور PoE

قدرت تولید : هر تعداد

نوع پرداخت : توافقی

روش ارسال : بر اساس درخواست

اطلاعات تماس


مدیرعامل :ریاضی
وب سایت :http://payaco.com/fa/
پست الکترونیک :
تلفن: +982173037
نمابر: +982177969613-14
آدرس: تهران، خیابان دماوند، تقاطع رسالت، شماره 276
کد پستی: 17467-64911

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید