طعم و رنگ فریر

طعم و رنگ فریر


ویدئوها


طعم و رنگ فریر

محصولات / خدمات

طعم دهنده پودری کچاپ -

طعم دهنده پودری کچاپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

طعم دهنده پودری سرکه نمکی  -

طعم دهنده پودری سرکه نمکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

طعم دهنده پودری لیمویی -

طعم دهنده پودری لیمویی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

طعم دهنده پودری ماست و موسیر  -

طعم دهنده پودری ماست و موسیر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

طعم دهنده پودری پیاز و جعفری  -

طعم دهنده پودری پیاز و جعفری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رنگ نارنجی طبیعی خوراکی آناتو -

رنگ نارنجی طبیعی خوراکی آناتو

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رنگ مشکی طبیعی خوراکی کربن بلک -

رنگ مشکی طبیعی خوراکی کربن بلک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رنگ قهوه ای طبیعی خوراکی کارامل -

رنگ قهوه ای طبیعی خوراکی کارامل

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رنگ سبز طبیعی خوراکی کلروفیلین -

رنگ سبز طبیعی خوراکی کلروفیلین

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رنگ زرد طبیعی خوراکی کورکومین -

رنگ زرد طبیعی خوراکی کورکومین

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رنگ قرمز طبیعی خوراکی کارمین -

رنگ قرمز طبیعی خوراکی کارمین

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سید مسعود تقوی
وب سایت :https://www.freerco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +983133931365
آدرس: دفتر مركزي: اصفهان – شهرك علمي تحقيقاتي – پارك علم و فناوري

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید