آریوژن فارمد

آریوژن فارمد


ویدئوها


آریوژن فارمد

نمایشگاه ایران فارما

دستاوردهای آریوژن فارمد

محصولات / خدمات

آریلیا -

آریلیا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

تمزیوا -

تمزیوا

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

استیوانت -

استیوانت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آریوتراست -

آریوتراست

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

زیتاکس -

زیتاکس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آلتبرل -

آلتبرل

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آریوسون -

آریوسون

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر امیر فرشچی
پست الکترونیک :
تلفن: +9826361064804
نمابر :+982636104644
آدرس: کیلومتر 24 جاده مخصوص تهران-کرج، پلاک 140، شرکت آریوژن فارمد
کد پستی: 3164819712

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید