عصر صنعت آتبین

عصر صنعت آتبین


محصولات / خدمات

اتوکلاو سریع لابوس -

اتوکلاو سریع لابوس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتوکلاو بیمارستانی -

اتوکلاو بیمارستانی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتوکلاو فوق سریع -

اتوکلاو فوق سریع

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد گلستانی
وب سایت :https://asa-atbeen.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982177432554
آدرس: آدرس: تهران، میدان ولیعصر، خیابان برادران مظفری

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید