سپنتا الکترونیک طبرستان

سپنتا الکترونیک طبرستان


محصولات / خدمات

شعله بینagd01_du - AGD01_DU

شعله بینagd01_du

مدل : AGD01_DU

استاندارد : EMC- ATEX- َAVL شرکت نفت گاز

قدرت تولید : بر اساس سفارش مشتری

نوع پرداخت : نقد

بردهای سفارشی سازی شده - طراحی بردهایی که اغلب به دلیل تحریم ها دیگر وارد ایران نمی شوند یا به دلیل قدیمی بودن دیگر تولید نمی شوند.

بردهای سفارشی سازی شده

مدل : طراحی بردهایی که اغلب به دلیل تحریم ها دیگر وارد ایران نمی شوند یا به دلیل قدیمی بودن دیگر تولید نمی شوند.

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شعله بین sut-100 - مدل SUT-100

شعله بین sut-100

مدل : مدل SUT-100

استاندارد : EMC- ATEX- َعضو AVL شرکت نفت گاز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شعله بین  یکپارچه sax200 - SAX200

شعله بین یکپارچه sax200

مدل : SAX200

استاندارد : EMC- ATEX- َعضو AVL شرکت نفت گاز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شعله بین agd01 - AGD01

شعله بین agd01

مدل : AGD01

استاندارد : EMC- ATEX- َ عضو AVL شرکت نفت گاز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :ابوالقاسم گلشنی
پست الکترونیک :
تلفن: +981132394723
نمابر :+9832203248
آدرس: مازندران- بابل-خیابان نواب صفوی- اشرفی10 کوچه گلشنی پلاک6
کد پستی: 4713817166

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید