هستی آریا شیمی

هستی آریا شیمی

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

نالتروکسان  -
نالتروکسان

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

متادون  -
متادون

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ضد درد و التهاب ضد تب -
ضد درد و التهاب ضد تب

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد آشوری
پست الکترونیک :
تلفن: +982637777180
نمابر: +982188219643-115
آدرس: شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار ابوریحان بیرونی ، بلوار غزالی غربی ، خیابان گلشهر 2 ، خیابان گلسار 1 ، گلبرگ بهاران ، قطعه 1360

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید