مهار مشعل سبز

مهار مشعل سبز

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

کلید محافظ فشار هوا گاز - Gw3
کلید محافظ فشار هوا گاز

مدل : Gw3

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلید محافظ فشار هوا گاز - Gw10
کلید محافظ فشار هوا گاز

مدل : Gw10

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلید محافظ فشار هوا گاز - Gw50
کلید محافظ فشار هوا گاز

مدل : Gw50

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلید محافظ فشار هوا گاز - Gw150
کلید محافظ فشار هوا گاز

مدل : Gw150

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کلید محافظ فشار هوا گاز - Gw500
کلید محافظ فشار هوا گاز

مدل : Gw500

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدرضا پورشهناز
وب سایت :https://mms-co.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +989121157984
نمابر: +982144792733
کد پستی: 1396183691

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید