برافزا کشاورز پارس

برافزا کشاورز پارس
عضویت نقره ای

ویدئوها


محصولات / خدمات

هادر 1-13 - تغذیه و محرک رشد
هادر 1-13

مدل : تغذیه و محرک رشد

بسته بندی : 10 کیلوگرمی

استاندارد : 22820

قدرت تولید : .5 تن روزانه

هادر 12 - تغذیه و محرک رشد
هادر 12

مدل : تغذیه و محرک رشد

بسته بندی : 10 کیلوگرمی

استاندارد : 96297

قدرت تولید : 3 تن

هادر 9 - محرک رشد
هادر 9

مدل : محرک رشد

بسته بندی : 1200 گرمی

استاندارد : 39789

قدرت تولید : 0

هادر 8 - محرک رشد
هادر 8

مدل : محرک رشد

بسته بندی : 200 گرم

استاندارد : 05101

هادر 7 - .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا
هادر 7

مدل : .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

بسته بندی : 10 کیلوگرمی

استاندارد : 09257

قدرت تولید : .5 تن روزانه

هادر 4 - .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا
هادر 4

مدل : .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

بسته بندی : 25 کیلوگرمی

استاندارد : 63421

هادر 2 - .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا
هادر 2

مدل : .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

بسته بندی : 25 کیلوگرمی

استاندارد : .88731

قدرت تولید : .5 تن روزانه

هادر 1 - .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا
هادر 1

مدل : .اصلاح کننده خاک های شور و قلیا

بسته بندی : 25 کیلوگرمی

استاندارد : 56131

قدرت تولید : .5 تن روزانه

هادر 3 - سون
هادر 3

مدل : سون

استاندارد : 93207

هادر 6 - پتاسیم هیومات
هادر 6

مدل : پتاسیم هیومات

هادر 5  - هومی گرین
هادر 5

مدل : هومی گرین

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
پست الکترونیک :
تلفن: +983434260037-39
آدرس: کرمان-رفسنجان-بلوار مدرس-کوچه 13 پلاک
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +989136990037
نمابر: +343425305
کد پستی: 7719718199

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید