اوسینا

اوسینا

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://www.avecinna.com/
تلفن: +982188054231
نمابر :+982188051647
آدرس: کارخانه: تهران، کیلومتر ٣٥ اتوبان تهران – قم، بعد از فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره)، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار پروفسور حسابی، خیابان یاس هفتم، شماره ٢٩١

ارسال پیامبه بالا بروید