به ژن

به ژن

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://behgene.com/
تلفن: +987132602624 +987132602634
آدرس: شهرک صنعتی اب باریک نرسیده ب زرقان ،خیابان مینا ، درب اول سمت راست ، شرکت به ژن
کد پستی: 7341986200

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید