به ژن

به ژن

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

کیت تخلیص مغناطیسی -
کیت تخلیص مغناطیسی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کیت تشخیص dna -
کیت تشخیص dna

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کیت تشخیص کووید 19 -
کیت تشخیص کووید 19

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://behgene.com/
تلفن: +987132602624 +987132602634
آدرس: شهرک صنعتی اب باریک نرسیده ب زرقان ،خیابان مینا ، درب اول سمت راست ، شرکت به ژن
کد پستی: 7341986200

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید