سهند کیوان

سهند کیوان

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :کیوان قاسمبگلو
تلفن: +984134201098
نمابر :+984134207930
آدرس: تبریز- شهرک صنعتی رجائی جنوبی – 35 متری دوم شرقی شرکت سهند کیوان
کد پستی: 5361733845

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید