پلیمر هرمز برکه

پلیمر هرمز برکه


محصولات / خدمات

مخزن سمپاش -

مخزن سمپاش

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن حمل مایعات -

مخزن حمل مایعات

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن انبساط -

مخزن انبساط

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن بیضی -

مخزن بیضی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن زیر پله -

مخزن زیر پله

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن مکعبی -

مخزن مکعبی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن عمودی کوتاه -

مخزن عمودی کوتاه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن عمودی بلند -

مخزن عمودی بلند

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن افقی - افقی

مخزن افقی

مدل : افقی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مخزن آب عمودی - عمودی

مخزن آب عمودی

مدل : عمودی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :https://hormozberkeh.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +987633518000-9
آدرس: دفتر مرکزی:هرمزگان، بندرعباس، بلوار پاسداران، روبروی جایگاه سوخت ناصر

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید