زیست راندمان

زیست راندمان

عضویت نقره ای

ویدئوها


محصولات / خدمات

اسید هیومیک گرانول -
اسید هیومیک گرانول

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اسید هیومیک پودری -
اسید هیومیک پودری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اسید هیومیک مایع -
اسید هیومیک مایع

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

گوگرد میکرونیزه -
گوگرد میکرونیزه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بذر خربزه خاتونی -
بذر خربزه خاتونی

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کود آلی گوگرد دار غنی شده -
کود آلی گوگرد دار غنی شده

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ازت مایع -
ازت مایع

بسته بندی : گالن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ذرت فوق شیرین -
ذرت فوق شیرین

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بایوویتال - کود بیولوژیک
بایوویتال

مدل : کود بیولوژیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر مجتبی اسکندری
پست الکترونیک :
تلفن: +9895138929378 +985138920971
نمابر: +985138929377
آدرس: شرکت: مشهد –دانش آموز 20 پلاک39
کد پستی: 9188996357

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید