هوشمند صنعت حسام

هوشمند صنعت حسام

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

بورینگ -
بورینگ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سنگین تراش -
سنگین تراش

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فرز دروازه ای -
فرز دروازه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :https://hsam-machine.com/
تلفن: +988334733637
آدرس: کارخانه: کرمانشاه شهرک صنعتی زاگرس پلاک 321

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید