صافات انرژی یزد

صافات انرژی یزد


محصولات / خدمات

چک ولو مدل PF9DLN -

چک ولو مدل PF9DLN

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چک ولو مدل PF9414 -

چک ولو مدل PF9414

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چک ولو مدل LFF9DNL -

چک ولو مدل LFF9DNL

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چک ولو مدل PAF6 -

چک ولو مدل PAF6

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فلودیوایدر دایره ای -

فلودیوایدر دایره ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مشعل سوخت دوگانه توربین گاز -

مشعل سوخت دوگانه توربین گاز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

     فلودیوایدر خطی -

فلودیوایدر خطی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

      سیستم سوخت توربین گازی GEFS -

سیستم سوخت توربین گازی GEFS

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

یاتاقان‌ تراست -

یاتاقان‌ تراست

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

یاتاقان ژورنال -

یاتاقان ژورنال

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :رضا جوادپور
وب سایت :http://www.safatco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +983537263561
نمابر :03537263560
کد پستی: 8917697998

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید