صافات انرژی یزد

صافات انرژی یزد


محصولات / خدمات

چک ولو مدل pf9dln -

چک ولو مدل pf9dln

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چک ولو مدل pf9414 -

چک ولو مدل pf9414

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چک ولو مدل lff9dnl -

چک ولو مدل lff9dnl

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چک ولو مدل paf6 -

چک ولو مدل paf6

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فلودیوایدر دایره ای -

فلودیوایدر دایره ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مشعل سوخت دوگانه توربین گاز -

مشعل سوخت دوگانه توربین گاز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

     فلودیوایدر خطی -

فلودیوایدر خطی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

      سیستم سوخت توربین گازی gefs -

سیستم سوخت توربین گازی gefs

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

یاتاقان‌ تراست -

یاتاقان‌ تراست

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

یاتاقان ژورنال -

یاتاقان ژورنال

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :رضا جوادپور
وب سایت :http://www.safatco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +983537263561
نمابر :03537263560
کد پستی: 8917697998

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید