ماهد آلومینیوم

ماهد آلومینیوم


ویدئوها


آشنایی با ماهد آلومینیوم

معرفی شرکت ماهد آلومینیوم

محصولات / خدمات

بیلت های آلیاژی -

بیلت های آلیاژی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پروفیل های آلومینیومی -

پروفیل های آلومینیومی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

درب و پنجره آلومینیومی  -

درب و پنجره آلومینیومی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :عباس احمدی
پست الکترونیک :
تلفن: +988633553618
نمابر :+988633553620
آدرس: اراک شهرک صنعتی خیرآباد -خ 307
کد پستی: 3837143574

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید