خدمات پزشکی دوستان نیک

خدمات پزشکی دوستان نیک

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

ایمپلنت ران سیمانی شیخ -
ایمپلنت ران سیمانی شیخ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ایمپلنت ران غیرسیمانی شیخ -
ایمپلنت ران غیرسیمانی شیخ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ایمپلنت زانوی اوُلیس -
ایمپلنت زانوی اوُلیس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://www.opta.info
پست الکترونیک :
تلفن: +982122056039
نمابر: +982122039264
آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، کوچه آرامش، پلاک 7

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید