زرد بند

زرد بند


ویدئوها


زردبند

شرکت دارویی زردبند

محصولات / خدمات

علف ليمو ZB - زردبند

علف ليمو ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 15 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره ختمي ZB - زردبند

عصاره ختمي ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 120 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

تيموس ZB - زردبند

تيموس ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 120 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

موسیلکس ZB -

موسیلکس ZB

بسته بندی : 24 عدد ساشه 3 گرمی

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

نعناع فلفلی ZB -

نعناع فلفلی ZB

بسته بندی : 15 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

اسطوخودوس ZB -

اسطوخودوس ZB

بسته بندی : 15 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره مایع زعفران  -

عصاره مایع زعفران

بسته بندی : بطری آلومینیومی 1 کیلوگرمی

استاندارد : IFDA, GMP, ISO

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک زعفران -

عصاره خشک زعفران

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 1، 5 و 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, ISO

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک سنبل الطیب - زردبند

عصاره خشک سنبل الطیب

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک عشقه - زردبند

عصاره خشک عشقه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک ختمی - زردبند

عصاره خشک ختمی

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک گالگا - زردبند

عصاره خشک گالگا

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک همیشه بهار - زردبند

عصاره خشک همیشه بهار

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک بادرنجبویه - زردبند

عصاره خشک بادرنجبویه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک گزنه - زردبند

عصاره خشک گزنه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک ماریتیغال (خارمریم) - زردبند

عصاره خشک ماریتیغال (خارمریم)

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک شنبلیله - زردبند

عصاره خشک شنبلیله

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک رازیانه - زردبند

عصاره خشک رازیانه

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک سرخارگل (اکیناسه) - زردبند

عصاره خشک سرخارگل (اکیناسه)

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک پروپولیس - زردبند

عصاره خشک پروپولیس

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

عصاره خشک نسترن - زردبند

عصاره خشک نسترن

مدل : زردبند

بسته بندی : پاکت های آلومینیومی 10 کیلوگرم

استاندارد : IFDA, GMP, USP

قدرت تولید : 1000 کیلوگرم در ماه

نوع پرداخت : نقدی

آویشن ZB -

آویشن ZB

بسته بندی : 50 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

تاناستوم ZB - زردبند

تاناستوم ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 30 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

زعفران ZB -

زعفران ZB

بسته بندی : 15 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

گل محمدی ZB - زردبند

گل محمدی ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 15میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

شربت سنبل الطیب ZB - زردبند

شربت سنبل الطیب ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 120 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

رزماری ZB -

رزماری ZB

بسته بندی : 120 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

اکیناسه ZB - زردبند

اکیناسه ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 120 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

پپونن ZB - زردبند

پپونن ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 30 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

سیلیمارین ZB -

سیلیمارین ZB

بسته بندی : 30 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

اورتیکا ZB - زردبند

اورتیکا ZB

مدل : زردبند

بسته بندی : 250 میلی لیتر

استاندارد : IFDA

قدرت تولید : 100.000 عدد در ماه

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدرضا باستان
وب سایت :https://fa.zardband.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982166434474
نمابر :+982166434475
آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش اسکندری شمالی، پلاک 153، طبقه 3، واحد 1
کد پستی: 1419934895

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید