ارژنگ ماهان شیمی

تولید مواد شوینده

محصولات / خدمات

مایع لباس شویی - پویه
مایع لباس شویی

مدل : پویه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مایع ظرف شویی - پویه
مایع ظرف شویی

مدل : پویه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مایع دست شویی - پویه
مایع دست شویی

مدل : پویه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مهدی رضوان نژاد
پست الکترونیک :
تلفن: +9834324311596
نمابر: +9834324311596
آدرس: کرمان ناحيه صنعت یک

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید