نانو کیمیای کویر یزد

نانو کیمیای کویر یزد

عضویت طلایی

ویدئوها


نانوکیمیای کویر یزد

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حمید رضا اکرمی
پست الکترونیک :
تلفن: +983536281755
نمابر :+983536281788
آدرس: شهرك صنعتی مهریز، بلوار یاس، خیابان لادن، پلاک 380
کد پستی: 8913786478

ارسال پیامبه بالا بروید