گیاهان سبز زندگی

گیاهان سبز زندگی

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

خواب آرام -
خواب آرام

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چاي سبز و  ياس -
چاي سبز و ياس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

چای سبز و جينسینگ -
چای سبز و جينسینگ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :جمال الدین جلالی
وب سایت :http://www.saffrotin.com/
تلفن: +982122020352
نمابر: +982122020353
آدرس: تهران خیابان ولیعصر ، بلوار اسفندیار ، پلاک 5

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید