فرآورده های دیر گداز ایران

فرآورده های دیر گداز ایران

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محسن عظیمی
وب سایت :http://www.irepco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982188843181-3
نمابر :+982188843181-3
آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پلاک 11، طبقه 4
کد پستی: 1589865949

ارسال پیامبه بالا بروید