سیمان شرق

سیمان شرق

محصولات / خدمات


سیمان - پاکتی. 425-1 (M500)
سیمان

مدل : پاکتی. 425-1 (M500)

سیمان - تیپPP
سیمان

مدل : تیپPP

سیمان - پرتلند. تیپ V
سیمان

مدل : پرتلند. تیپ V

سیمان - پرتلند. تیپ II
سیمان

مدل : پرتلند. تیپ II

سیمان - سفید
سیمان

مدل : سفید

آهک - صنعتی
آهک

مدل : صنعتی

سیمان - پرتلند. تیپ I-425
سیمان

مدل : پرتلند. تیپ I-425

اطلاعات تماس


مدیرعامل :بهروز زندی
پست الکترونیک :
تلفن: +985138449956
نمابر :+985138430848
آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه 21، خیابان اسرار 1/2، شماره 47
کد پستی: 9183793819

ارسال پیامScroll