آریا تیناژن

آریا تیناژن

عضویت نقره ای

ویدئوها


تولیدکیت آزمایشگاهی توسط شرکت آریاتیناژن

محصولات / خدمات

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر مجید شهبازی
وب سایت :http://www.atgbio.com
پست الکترونیک :
تلفن: +981734533545
نمابر :+981734533554
آدرس: گرگان - شهرک صنعتی آق قلا - سازندگی دوم
کد پستی: 49311-71756
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +1734533518
نمابر :+1734533554
آدرس: استان گلستان-شهرک صنعتی آق قلا-خیابان سازندگی 2
کد پستی: 49311-71756

ارسال پیامبه بالا بروید