صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

صنعت ذوب و نسوز ایرانیان


محصولات / خدمات

فروآلیاژها - فروسیلیسیوم

فروآلیاژها

مدل : فروسیلیسیوم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فروآلیاژها - فرومنگنــــز

فروآلیاژها

مدل : فرومنگنــــز

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

گرافیت - گرافیت کم سولفور

گرافیت

مدل : گرافیت کم سولفور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

گرافیت  - پترولیم کک cpc

گرافیت

مدل : پترولیم کک cpc

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :میثم محامی
وب سایت :https://zico-ref.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982155019539
آدرس: خیابان شهید رجایی – نرسیده به ایستگاه مسجد مادر – نبش کوچه 73– پلاک 77

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید