صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

عضویت طلایی

محصولات / خدمات

فروآلیاژها - فروسیلیسیوم

فروآلیاژها

مدل : فروسیلیسیوم

فروآلیاژها - فرومنگنــــز

فروآلیاژها

مدل : فرومنگنــــز

گرافیت - گرافیت کم سولفور

گرافیت

مدل : گرافیت کم سولفور

گرافیت  - پترولیم کک cpc

گرافیت

مدل : پترولیم کک cpc

اطلاعات تماس


مدیرعامل :میثم محامی
وب سایت :https://zico-ref.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982155019539
آدرس: خیابان شهید رجایی – نرسیده به ایستگاه مسجد مادر – نبش کوچه 73– پلاک 77

ارسال پیامبه بالا بروید