هوا ابزار تهران ( هتکو )

هوا ابزار تهران ( هتکو )

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://hatco.ir/fa/
پست الکترونیک :
تلفن: +982128111019
نمابر :+982122666317
آدرس: دفتر مرکزی: تهران - خیابان آفریقا ، خیابان کاج آبادی ، پلاک 114 طبقه 4
کد پستی: 22666317

ارسال پیامبه بالا بروید