صنایع شیمی گستر نیما

صنایع شیمی گستر نیما

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :امیر سوری
پست الکترونیک :
تلفن: +982144430857 +982144430933
آدرس: تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان ۲۲ بهمن، خیابان اکبری، پلاک ۳۳، واحد ۷۰۱

ارسال پیامبه بالا بروید