تولیدی شیمیایی کلران

تولیدی شیمیایی کلران


ویدئوها


شرکت تولیدی شیمیایی کلران

شرکت تولیدی شیمیایی کلران

محصولات / خدمات

سدیم هیدروکسید جامد - NaOH

سدیم هیدروکسید جامد

مدل : NaOH

بسته بندی : کیسه 25 کیلوئی

استاندارد : ISIRI 364

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی - درب کارخانه

سدیم هیدروکسید مایع - NaOH

سدیم هیدروکسید مایع

مدل : NaOH

بسته بندی : IBC ، تانکر

استاندارد : ISIRI 364

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی - درب کارخانه

هیدروکلریک اسید - HCl

هیدروکلریک اسید

مدل : HCl

بسته بندی : بشکه 220 لیتری ، IBC ، تانکر

استاندارد : ISIRI 209

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی - درب کارخانه

کلسیم کلراید - CaCl2

کلسیم کلراید

مدل : CaCl2

بسته بندی : کیسه 25 کیلویی، جامبو یک تنی

استاندارد : ISIRI 13571

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی - درب کارخانه

سدیم هیپوکلریت (آب ژاول) - NaClO

سدیم هیپوکلریت (آب ژاول)

مدل : NaClO

بسته بندی : بشکه 220 لیتری ، IBC ، تانکر

استاندارد : ISIRI 2361 و ISIRI 8394

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی - درب کارخانه

کلسیم هیپوکلریت (پرکلرین) - Ca(ClO)2

کلسیم هیپوکلریت (پرکلرین)

مدل : Ca(ClO)2

بسته بندی : بشکه 25 کیلویی

استاندارد : ISIRI 7098 و ISIRI 3352

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی - درب کارخانه

گاز کلر  - Cl2

گاز کلر

مدل : Cl2

بسته بندی : سیلندر 800 کیلوگرمی

استاندارد : ISIRI 18408

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر محمدعلی شریعت
وب سایت :http://www.ccpc.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982333652203
نمابر :+982333652235
آدرس: کارخانه: سمنان - شهرک صنعتی سمنان - بلوار امام خمینی - خیابان کوشش 1
کد پستی: 3535164351

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید