گسترش تجهیزات روشنایی پایدار (بروکس)

گسترش تجهیزات روشنایی پایدار (بروکس)


محصولات / خدمات

سری اکسترود - پنل

سری اکسترود

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری آریو - پنل

سری آریو

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری آراز (60x60) - پنل

سری آراز (60x60)

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری آراد (پنل 60x60) - پنل

سری آراد (پنل 60x60)

مدل : پنل

بسته بندی : کارتن یک عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری جنرال روکار - روکار

سری جنرال روکار

مدل : روکار

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری جنرال توکار - پنل

سری جنرال توکار

مدل : پنل

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری دور شیشه - پنل

سری دور شیشه

مدل : پنل

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری T26 - لاینر

سری T26

مدل : لاینر

بسته بندی : کارتن 9 عددی - کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری آرین - لاینر

سری آرین

مدل : لاینر

بسته بندی : کارتن 40 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری T5 - لاینر

سری T5

مدل : لاینر

بسته بندی : کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری هالوژن - رفلکتور

سری هالوژن

مدل : رفلکتور

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری سیلندری - رفلکتور

سری سیلندری

مدل : رفلکتور

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری FPL - تیوپ

سری FPL

مدل : تیوپ

بسته بندی : کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری T8 - تیوپ

سری T8

مدل : تیوپ

بسته بندی : کارتن 25 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سری اشکی - 7 وات - اشکی

سری اشکی - 7 وات

مدل : اشکی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری شمعی - 7 وات - شمعی

سری شمعی - 7 وات

مدل : شمعی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری حبابی (بزرگ) - 40 وات - حبابی

سری حبابی (بزرگ) - 40 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری حبابی( بزرگ) - 33 وات - حبابی

سری حبابی( بزرگ) - 33 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری جنرال - 25 وات - حبابی

سری جنرال - 25 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 50 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری جنرال - 15 وات - حبابی

سری جنرال - 15 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 50 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری جنرال - 12 وات - حبابی

سری جنرال - 12 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 50 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری جنرال - 10 وات - حبابی

سری جنرال - 10 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری جاینت(بزرگ) - 60 وات - حبابی

سری جاینت(بزرگ) - 60 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

 سری جاینت(بزرگ) - 50 وات - حبابی

سری جاینت(بزرگ) - 50 وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتنی 12 عددی

استاندارد : استاندارد ملی ایران

قدرت تولید : -

نوع پرداخت : -

 لامپ حبابی سری جنرال 7وات - حبابی

لامپ حبابی سری جنرال 7وات

مدل : حبابی

بسته بندی : کارتن 100 عددی

استاندارد : استاندراد ملی ایران

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://burux.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982175059000
آدرس: آدرس کارخانه : تهران ، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ، بلوارتوسعه ، توسعه 4 ، سولهC2

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید