نصب نیروی ایران

نصب نیروی ایران

عضویت طلایی

ویدئوها


ساخت و طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی ...

ساخت و طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی ...

ساخت و طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی ...

ساخت و طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی ...

ساخت و طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی ...

ساخت و طراحی و مهندسی و نصب و راه اندازی ...

محصولات / خدمات

پمپ پروسسی -

پمپ پروسسی

بسته بندی : چوبی

سیستم لوب اویل -

سیستم لوب اویل

بسته بندی : چوبی

توربین بخار BSY - BSY

توربین بخار BSY

مدل : BSY

بسته بندی : چوبی

استاندارد : API611

قدرت تولید : تا 5000 کیلووات

توربین بخار TY-2TY-3TY - TY-2TY-3TY

توربین بخار TY-2TY-3TY

مدل : TY-2TY-3TY

بسته بندی : چوبی

استاندارد : API611

قدرت تولید : تا 2500 کیلووات

توربین بخار FY-2FY - FY-2FY

توربین بخار FY-2FY

مدل : FY-2FY

بسته بندی : چوبی

استاندارد : API 611

قدرت تولید : تا 100 کیلووات

اطلاعات تماس


مدیرعامل :جعفر رحمان نیا
وب سایت :http://www.Irnnco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +982140443506-8
نمابر :+982140443509
آدرس: تهران -میدان شهرزیبا -خیابان احمد کاشانی -کوچه پردیس -مجتمع پردیس یک- طبقه دوم -واحد 22

ارسال پیامبه بالا بروید