مبتکران تجهیزات فشارقوی برق کارمانیا

مبتکران تجهیزات فشارقوی برق کارمانیا

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

Outdoor کات اوت فیوز 66 و 132 کیلوولت  -
Outdoor کات اوت فیوز 66 و 132 کیلوولت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بوشینگ ۱۳۶-۶.۶ کیلوولت -
بوشینگ ۱۳۶-۶.۶ کیلوولت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سرکابل ۱۳۶-۱۱ کیلوولت کامپوزیت -
سرکابل ۱۳۶-۱۱ کیلوولت کامپوزیت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کاورهای عایقی ۲۰ کیلوولت -
کاورهای عایقی ۲۰ کیلوولت

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :https://karmannia.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +983432231603
آدرس: کرمان، بلوار فردوسی مجتمع اداری تجاری نور طبقه دوم واحد 201
کد پستی: 7613758573

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید