زیست فناور توران

زیست فناور توران

اطلاعات تماس


مدیرعامل :معصومه نوری
وب سایت :http://turanbiotech.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982332300275
نمابر :02332300280
آدرس: ایران - شاهرود - بلوار دانشگاه - پارک علم و فناوری استان سمنان - شرکت دانش بنیان زیست فناور توران
کد پستی: 3614933578
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +989127731032
کد پستی: 3614933578

ارسال پیامScroll