کیوان کاوه

کیوان کاوه


ویدئوها


کیوان کاوه

محصولات / خدمات

قیچی هیدرولیکی -

قیچی هیدرولیکی k500 کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ماشین جابجایی مواد -

ماشین جابجایی مواد کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کانوایر -

کانوایر کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

بلینگ پرس گیوتین -

بلینگ پرس گیوتین t1500 کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

بلینگ پرس -

بلینگ پرس سری f کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شریدر -

شریدر kv-sh کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

بلینگ پرس -

بلینگ پرس kv5000 کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شریدر -

شریدر kv-s950 کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چنگ هیدرولیکی -

چنگ هیدرولیکی کیوان کاوه

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد ایزدی
پست الکترونیک :
تلفن: +983145838784
نمابر :+983145836947
آدرس: ایران - اصفهان- منطقه صنعتی دولت آباد

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید