کارخانجات مخابراتی ایران

کارخانجات مخابراتی ایران


ویدئوها


کارخانجات مخابراتی ایران

محصولات / خدمات

ITMC-8016G GPON OLT -

ITMC-8016G GPON OLT

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ITMC-8008G GPON OLT -

ITMC-8008G GPON OLT

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ITMC ONT-21GN_S  -

ITMC ONT-21GN_S

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ایستگاه هواشناسی دستی - ITMC-HWS

ایستگاه هواشناسی دستی

مدل : ITMC-HWS

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم آبیاری هوشمند - ADT IPS1- ADT IPS2

سیستم آبیاری هوشمند

مدل : ADT IPS1- ADT IPS2

بسته بندی :

استاندارد : HSE, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO9001:2015

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ایستگاه هواشناسی خودکار -

ایستگاه هواشناسی خودکار

استاندارد : HSE, ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

رکتی فایر 48 ولت،3000 وات  -

رکتی فایر 48 ولت،3000 وات

استاندارد : HSE, ISO14001:2015, ISO45001:018, ISO9001:2015

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کولر DC -

کولر DC

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کابینت ساید بای ساید منبع تغذیه مخابراتی بیرونی -

کابینت ساید بای ساید منبع تغذیه مخابراتی بیرونی

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

جعبه منبع تغذیه AC بیرونی -

جعبه منبع تغذیه AC بیرونی

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کابینت منبع تغذیه مخابراتی درونی -

کابینت منبع تغذیه مخابراتی درونی

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کابینت پشتیبانی باتری های مخابراتی درونی -

کابینت پشتیبانی باتری های مخابراتی درونی

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مینی کابینت منبع تغذیه مخابراتی بیرونی نوع 2 -

مینی کابینت منبع تغذیه مخابراتی بیرونی نوع 2

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

مینی کابینت منبع تغذیه مخابراتی بیرونی نوع 1 -

مینی کابینت منبع تغذیه مخابراتی بیرونی نوع 1

بسته بندی : HSE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

استاندارد : HSE, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل : مهندس محمدرضا خدابخشی
وب سایت :https://www.itmc.ir/fa/
پست الکترونیک :
تلفن: +987137268091-+987137262609
نمابر :+987137268094
آدرس: شیراز-کیلومتر دوم بلوار مدرس
کد پستی: 71548-15854
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +982122848016
نمابر :+982122844057
آدرس: تهران ، خیابان دکتر شریعتی
کد پستی: 16617-16616

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید