مدیران انرژی کویر

مدیران انرژی کویر

عضویت نقره ای

محصولات / خدمات

اکچوایتور هیدرولیک -
اکچوایتور هیدرولیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بازسازی قطعات بویلر فید پمپ -
بازسازی قطعات بویلر فید پمپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

دریچه چرخشی اتوماتیک  -
دریچه چرخشی اتوماتیک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

والو دی سوپر هیتر -
والو دی سوپر هیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

کوپلینگ دنده ای -
کوپلینگ دنده ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://modiranenergy.com
پست الکترونیک :
تلفن: +983535288000
نمابر: +983535288001
آدرس: یزد،خیابان مطهری سه راه حکیمیان،ساختمان مدیران

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید