ابداع صنعت برق

ابداع صنعت برق


محصولات / خدمات

تابلو برق فشار ضعیف -

تابلو برق فشار ضعیف

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

تابلو برق فشار متوسط -

تابلو برق فشار متوسط

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

جعبه انشعاب -

جعبه انشعاب

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

مانیتورینگ آنلاین -

مانیتورینگ آنلاین

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سوئیچخانه اندازه گیري گازي -

سوئیچخانه اندازه گیري گازي

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پست کیوسک -

پست کیوسک

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پست یکپارچه هوایی (پل مانتد) -

پست یکپارچه هوایی (پل مانتد)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اتوبوستر -

اتوبوستر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ترانسفورماتور - ترانسفورماتورهای روغنی نیروگاهی کم تلفات

ترانسفورماتور

مدل : ترانسفورماتورهای روغنی نیروگاهی کم تلفات

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سید حسین رضا شریعت داودی
وب سایت :http://esb-co.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +982188071902
نمابر :+982188071902
آدرس: تهـران - شهرک غرب - خیـابان فلامک شمالی - خیابان 13- پـلاک 4

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید