سهامی فرش ایران

سهامی فرش ایران
عضویت رایگان

محصولات / خدمات

گبه دستباف - یاسوج طرح حیوان و گیاه کد ۴۱۵۲۵۴
گبه دستباف

مدل : یاسوج طرح حیوان و گیاه کد ۴۱۵۲۵۴

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

گبه دستباف - یاسوج طرح حیوان و گیاه کد ۴۱۵۲۵۸
گبه دستباف

مدل : یاسوج طرح حیوان و گیاه کد ۴۱۵۲۵۸

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

گلیم دستباف - شیراز طرح واگیره هندسی کد ۶۲۰۶۱۴
گلیم دستباف

مدل : شیراز طرح واگیره هندسی کد ۶۲۰۶۱۴

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

گلیم دستباف - شیراز طرح واگیره کد ۶۲۰۲۳۴
گلیم دستباف

مدل : شیراز طرح واگیره کد ۶۲۰۲۳۴

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف - بیرجند طرح ماهی سراسری کد ۴۱۶۹۸۷
فرش دستباف

مدل : بیرجند طرح ماهی سراسری کد ۴۱۶۹۸۷

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف - نایین گرد طرح ترنجی کد ۴۱۷۹۰۱
فرش دستباف

مدل : نایین گرد طرح ترنجی کد ۴۱۷۹۰۱

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف - کاشان طرح لچک و ترنج کد ۴۱۸۲۶۰
فرش دستباف

مدل : کاشان طرح لچک و ترنج کد ۴۱۸۲۶۰

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف - بیرجند طرح خشتی کد ۹۸۷۱۷۴
فرش دستباف

مدل : بیرجند طرح خشتی کد ۹۸۷۱۷۴

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف  - اصفهان طرح لچک ترنج کد ۴۱۵۷۱۲
فرش دستباف

مدل : اصفهان طرح لچک ترنج کد ۴۱۵۷۱۲

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف - لچک و ترنج کرمانشاه کد ۴۱۶۷۷۵
فرش دستباف

مدل : لچک و ترنج کرمانشاه کد ۴۱۶۷۷۵

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف - تبریز طرح سراسری کد ۶۰۴۹۹۱
فرش دستباف

مدل : تبریز طرح سراسری کد ۶۰۴۹۹۱

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

فرش دستباف - زابل طرح افشان کد ۹۹۷۵۷۰
فرش دستباف

مدل : زابل طرح افشان کد ۹۹۷۵۷۰

استاندارد : iso

قدرت تولید : 1

اطلاعات تماس


مدیرعامل :سيد جلال الدين بصام
وب سایت :http://www.irancarpet.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +982166705236
نمابر: +982166708234
آدرس: تهران، خيابان فردوسی شمالی، روبروی خيابان نوفل لو شاتو، پلاک 357

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید