پالار صنعت

پالار صنعت

ویدئوها


تولید و بومی سازی صفحات دریچه کشویی پاتی ...

محصولات / خدمات


ماسه مجرا CR36 - CR36
ماسه مجرا CR36

مدل : CR36

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

ماسه مجرا CR30 - CR30
ماسه مجرا CR30

مدل : CR30

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

ماسه مجرا CR10 - CR10
ماسه مجرا CR10

مدل : CR10

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 2000 تن در سال

Palmor 70 - 70
Palmor 70

مدل : 70

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

Palmor 60 - 60
Palmor 60

مدل : 60

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

Palmor 45 - 45
Palmor 45

مدل : 45

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 5000 تن در سال

ملات 88cr - 88cr
ملات 88cr

مدل : 88cr

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000 تن در سال

ملات 83crc - 83crc
ملات 83crc

مدل : 83crc

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000 تن در سال

ملات 75c - 75c
ملات 75c

مدل : 75c

بسته بندی : پاکت

قدرت تولید : 1000تن در سال

پروس پلاگ CDS - CDS
پروس پلاگ CDS

مدل : CDS

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ GP5 - GP 5
پروس پلاگ GP5

مدل : GP 5

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ GP4 - GP4
پروس پلاگ GP4

مدل : GP4

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ GP3 - GP3
پروس پلاگ GP3

مدل : GP3

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

پروس پلاگ GP2 - GP2
پروس پلاگ GP2

مدل : GP2

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ISO, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 3000 عدد

صفحه اسلاید گیت کروزاکی - Krozaki
صفحه اسلاید گیت کروزاکی

مدل : Krozaki

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LS 70 - LS 70
صفحه اسلاید گیت LS 70

مدل : LS 70

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LS50 - LS 50
صفحه اسلاید گیت LS50

مدل : LS 50

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت B 60 - B 60
صفحه اسلاید گیت B 60

مدل : B 60

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد در سال

صفحه اسلاید گیت B40 - B 40
صفحه اسلاید گیت B40

مدل : B 40

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد در سال

صفحه اسلاید گیت 2QC - 2QC
صفحه اسلاید گیت 2QC

مدل : 2QC

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت 1QC - 1QC
صفحه اسلاید گیت 1QC

مدل : 1QC

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 قطعه در سال

صفحه اسلاید گیت LG 22 - LG 22
صفحه اسلاید گیت LG 22

مدل : LG 22

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LG21 - LG 21
صفحه اسلاید گیت LG21

مدل : LG 21

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت LG20 - LG 20
صفحه اسلاید گیت LG20

مدل : LG 20

بسته بندی : صندوق چوبی

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه اسلاید گیت S2 - S2
صفحه اسلاید گیت S2

مدل : S2

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو, 9001, 14001, 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS80 - CS 80
صفحه دریچه کشویی پاتیل CS80

مدل : CS 80

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو 9001, ایزو14001, ایزو45001

قدرت تولید : 3000 عدد

صفحه دریچه کشویی پاتیل CS 60 - CS 60
صفحه دریچه کشویی پاتیل CS 60

مدل : CS 60

بسته بندی : صندوق چوبی

استاندارد : ایزو 9001, ایزو 14001, ایزو 45001

قدرت تولید : 40000 عدد

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
وب سایت :http://palarsanat.com
پست الکترونیک :
تلفن: +983136614006 +983136615258
نمابر :+983136641292
آدرس: اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالی -ساختمان علی میرزا-طبقه سوم-واحد9
کد پستی: 81638-74766

ارسال پیامScroll