کامپوزیت گستر سپاهان

کامپوزیت گستر سپاهان

عضویت طلایی

ویدئوها


کامپوزیت گستر سپاهان

پنجه کربنی پارس فلکس

معلولین, جانبازان, پا_مصنوعی, تجهیزات_پزشکی

محصولات / خدمات

پنجه کربنی پارس فلکس4 - اسپورت

پنجه کربنی پارس فلکس4

مدل : اسپورت

بسته بندی : جعبه

استاندارد : IMED

قدرت تولید : 1000 عدد در سال

پنجه کربنی پارس فلکس3 - داینا

پنجه کربنی پارس فلکس3

مدل : داینا

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : 1000 عدد در سال

پنجه کربنی پارس فلکس2 - سایم

پنجه کربنی پارس فلکس2

مدل : سایم

بسته بندی : جعبه

استاندارد : IMED

قدرت تولید : 1000 عدد در سال

پنجه کربنی پارس فلکس1 - اورجینال

پنجه کربنی پارس فلکس1

مدل : اورجینال

بسته بندی : جعبه

قدرت تولید : 1000 عدد در سال

اطلاعات تماس


مدیرعامل :حمید رضا مقاره عابد
وب سایت :https://cgseco.com/
پست الکترونیک :
تلفن: +983145839055
نمابر :+983145839044
آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، بلوار امام خمینی، خیابان مهدیه 58، پلاک 57
کد پستی: 8341666366

ارسال پیامبه بالا بروید