مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا


ویدئوها


معرفی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

معرفی شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

محصولات / خدمات

لکوموتیو تونلی  - Mapna TL45

لکوموتیو تونلی

مدل : Mapna TL45

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم کنترل -

سیستم کنترل

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

ایران سفیر - ER24

ایران سفیر

مدل : ER24

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

لکوموتیو باری - MAP24

لکوموتیو باری

مدل : MAP24

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد مهدی اسلامی
پست الکترونیک :
تلفن: +982636186000
نمابر :+982636775661
آدرس: کر ج، میدان استاندارد، بلوار نماز
کد پستی: 3173655111

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید