تولیدی صنعتی آلومینات

تولیدی صنعتی آلومینات

عضویت طلایی

ویدئوها


تولیدی صنعتی آلومینات

تولید فویل آلومینیوم

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد جواد ایمانی راد
وب سایت :https://www.aluminat.ir
پست الکترونیک :
تلفن: +988634131155 +988634131150
نمابر :+988634131152
آدرس: اراک، کیلومتر پنج جاده تهران، خیابان حدید
کد پستی: 3819957169

ارسال پیامبه بالا بروید