باریج اسانس

باریج اسانس

عضویت طلایی

ویدئوها


باریج اسانس

محصولات / خدمات

ژل موی آلوئه ورا  -

ژل موی آلوئه ورا

بسته بندی : 150 گرم

ژل موی رزماری  -

ژل موی رزماری

بسته بندی : 150 گرم

شربت جالینوس باریج  -

شربت جالینوس باریج

بسته بندی : 120 میلی لیتر

کپسول روغن گل محمدی  - رزاتیدین باریج

کپسول روغن گل محمدی

مدل : رزاتیدین باریج

بسته بندی : 30 عدد

ژل موی کتیرا  -

ژل موی کتیرا

بسته بندی : 150 گرم

هپاتوهیل  -

هپاتوهیل

بسته بندی : 200 عدد

معجون گلقند  -

معجون گلقند

بسته بندی : 100 گرم

لوسیون موضعی حنا  -

لوسیون موضعی حنا

بسته بندی : 30 میلی لیتر

گالیکس  -

گالیکس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی گاسترولیت  -

قطره خوراکی گاسترولیت

بسته بندی : 15 میلی لیتر

گاسترولیت  -

گاسترولیت

بسته بندی : 30 عدد

ضد لک لاواند  -

ضد لک لاواند

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی لومکس  -

قطره خوراکی لومکس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

پاک کننده آرایشی باریج  -

پاک کننده آرایشی باریج

بسته بندی : 30 میلی لیتر

روغن کدو موضعی  -

روغن کدو موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر

سکنجبین عنصلی  -

سکنجبین عنصلی

بسته بندی : 120 میلی لیتر

لومکس  -

لومکس

بسته بندی : 30 عدد

روغن گل محمدی موضعی  -

روغن گل محمدی موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر

ضدجوش باریجه  -

ضدجوش باریجه

بسته بندی : 15 میلی لیتر

روغن موضعی سیاهدانه  -

روغن موضعی سیاهدانه

بسته بندی : 30 میلی لیتر

هایپورکس بی  -

هایپورکس بی

بسته بندی : 30 عدد

قطره بخور اکالیپتوس  -

قطره بخور اکالیپتوس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

لاژکس  -

لاژکس

بسته بندی : 50 گرم

 آنتی فیشر -

آنتی فیشر

بسته بندی : 20 گرم

باریج گل مغربی EPO  -

باریج گل مغربی EPO

بسته بندی : 30 عدد

نتونال  -

نتونال

بسته بندی : 30 عدد

قطره خوراکی ترخون  -

قطره خوراکی ترخون

بسته بندی : 15 میلی لیتر

لوسیون موضعی منتا  -

لوسیون موضعی منتا

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

دهان شویه ماتریکا  -

دهان شویه ماتریکا

بسته بندی : 30 عدد

پماد مقعدی ام جی -

پماد مقعدی ام جی

بسته بندی : 20 گرم

لوسیون ام جی  -

لوسیون ام جی

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

آترومد بی  -

آترومد بی

بسته بندی : 100 عدد , قرص

کرم پس از آفتاب  -

کرم پس از آفتاب

بسته بندی : 50 گرم , تیوپ

کرم لینودرم  -

کرم لینودرم

بسته بندی : 50 گرم , تیوپ

روغن خشخاش موضعی  -

روغن خشخاش موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری

آلوئه ورا 100 میلی گرم  -

آلوئه ورا 100 میلی گرم

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

آنتی رفلاکس بی  -

آنتی رفلاکس بی

بسته بندی : 120 میلی لیتر

تیموژل  -

تیموژل

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

کرم افتر بایت  -

کرم افتر بایت

بسته بندی : 15 گرم

قطره خوراکی زیره  -

قطره خوراکی زیره

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری

کپکس  -

کپکس

بسته بندی : 30 گرم

اورتیدین  -

اورتیدین

بسته بندی : 30 عدد

قطره خوراکی فنلین  -

قطره خوراکی فنلین

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی اورتیدین  -

قطره خوراکی اورتیدین

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قطره خوراکی گل سرخ باریج  -

قطره خوراکی گل سرخ باریج

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قطره خوراکی لیموترش  -

قطره خوراکی لیموترش

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

فنلین باریج  -

فنلین باریج

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

اسپری سی ام باریج -

اسپری سی ام باریج

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری اسپری دار

شربت آلوئه ورا -

شربت آلوئه ورا

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری شیشه ای

کرم ترک پا باریج  -

کرم ترک پا باریج

بسته بندی : 50 میلی لیتر , تیوپ

گلوکورکس بی  -

گلوکورکس بی

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قطره خوراکی پرتقال  -

قطره خوراکی پرتقال

بسته بندی : 15 میلی لیتر

خمیر دهانی میرتکس  -

خمیر دهانی میرتکس

بسته بندی : 5 گرم

لوسیون موضعی رزماری  -

لوسیون موضعی رزماری

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

سوپرمینت  -

سوپرمینت

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

زیره 75 میلی گرم  -

زیره 75 میلی گرم

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

لوسیون سی ام  -

لوسیون سی ام

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

لیتورکس بی  -

لیتورکس بی

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

اسپری تقویت کننده مو و ابرو  -

اسپری تقویت کننده مو و ابرو

بسته بندی : 40 میلی لیتر , بطری اسپری دار

زیره 25 میلی گرم  -

زیره 25 میلی گرم

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

ضد آفتاب کرم پودری -

ضد آفتاب کرم پودری

بسته بندی : 60 میلی لیتر , تیوپ

پرولیو باریج  -

پرولیو باریج

بسته بندی : 275 میلی گرم , قوطی پلاستیکی

منوهلپ باریج  -

منوهلپ باریج

بسته بندی : 30 عدد , قوطی

کافنولیکس  -

کافنولیکس

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری پلاستیکی

دپروهرب  -

دپروهرب

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

کرم کودک باریج -

کرم کودک باریج

بسته بندی : 20 میلی لیتر , تیوپ

شربت اشتهاآور  -

شربت اشتهاآور

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری

ژل دنتی کید  -

ژل دنتی کید

بسته بندی : 5 گرم , تیوپ

کاف استاپ  -

کاف استاپ

بسته بندی : 60 میلی لیتر , بطری پلاستیکی

گرین فیت باریج  -

گرین فیت باریج

بسته بندی : 90 عدد , قوطی پلاستیکی

آلزاستاپ  -

آلزاستاپ

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

کپسول نرم روغن سیاهدانه -

کپسول نرم روغن سیاهدانه

بسته بندی : 30 عدد

کرم موضعی استئوفیکس  -

کرم موضعی استئوفیکس

بسته بندی : 30 گرم

لاکسی هرب -

لاکسی هرب

بسته بندی : 120 میلی لیتر

کپسول وینیسین باریج -

کپسول وینیسین باریج

بسته بندی : کپسول 350 میلی‌گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه مقوایی

محلول میرتکس باریج -

محلول میرتکس باریج

بسته بندی : قطره ۱۸ میلی لیتری دارای قطره چکان در جعبه مقوایی با بروشور

شربت کافنولیکس باریج -

شربت کافنولیکس باریج

بسته بندی : شربت ۱۲۰ میلی لیتری با جعبه و بروشور

محلول اورتینکس باریج -

محلول اورتینکس باریج

بسته بندی : ظروف پلی اتیلن ۱۰۰۰ میلی ­لیتری

های‌سنس باریج -

های‌سنس باریج

بسته بندی : قرص

کپسول نرم پروستا باریج -

کپسول نرم پروستا باریج

بسته بندی : کپسول نرم ۳۹۰ میلی‌گرم در ظرف دارو با بروشور در جعبه مقوایی

شربت لاکساپلاس باریج -

شربت لاکساپلاس باریج

بسته بندی : شربت، ظرف ۱۲۰ میلی­لیتر همراه با قاشق و بروشور در جعبه مقوایی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :لاله حجازی
وب سایت :http://barijessence.com
تلفن: +98864002
آدرس: کاشان مشهد اردهال
See More
تلفن: +982144267992
آدرس: تهران، خیابان مرزداران – بین آریافر و سرسبز – پلاک ۷۸

ارسال پیامبه بالا بروید