باریج اسانس

باریج اسانس


ویدئوها


باریج اسانس

محصولات / خدمات

ژل موی آلوئه ورا  -

ژل موی آلوئه ورا

بسته بندی : 150 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ژل موی رزماری  -

ژل موی رزماری

بسته بندی : 150 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شربت جالینوس باریج  -

شربت جالینوس باریج

بسته بندی : 120 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول روغن گل محمدی  - رزاتیدین باریج

کپسول روغن گل محمدی

مدل : رزاتیدین باریج

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ژل موی کتیرا  -

ژل موی کتیرا

بسته بندی : 150 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لوسیون بعد از اصلاح آلوئه ورا  -

لوسیون بعد از اصلاح آلوئه ورا

بسته بندی : 100 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

هپاتوهیل  -

هپاتوهیل

بسته بندی : 200 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

معجون گلقند  -

معجون گلقند

بسته بندی : 100 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لوسیون موضعی حنا  -

لوسیون موضعی حنا

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گالیکس  -

گالیکس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی گاسترولیت  -

قطره خوراکی گاسترولیت

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گاسترولیت  -

گاسترولیت

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ضد لک لاواند  -

ضد لک لاواند

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی لومکس  -

قطره خوراکی لومکس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم مرطوب کننده آلوئه ورا 75 میلی لیتر  -

کرم مرطوب کننده آلوئه ورا 75 میلی لیتر

بسته بندی : 75 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

درماتیـن  -

درماتیـن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پاک کننده آرایشی باریج  -

پاک کننده آرایشی باریج

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روغن کدو موضعی  -

روغن کدو موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سکنجبین عنصلی  -

سکنجبین عنصلی

بسته بندی : 120 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لومکس  -

لومکس

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روغن گل محمدی موضعی  -

روغن گل محمدی موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ضدجوش باریجه  -

ضدجوش باریجه

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روغن موضعی سیاهدانه  -

روغن موضعی سیاهدانه

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

هایپورکس بی  -

هایپورکس بی

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره بخور اکالیپتوس  -

قطره بخور اکالیپتوس

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لاژکس  -

لاژکس

بسته بندی : 50 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

 آنتی فیشر -

آنتی فیشر

بسته بندی : 20 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شربت عناب باریج اسانس  -

شربت عناب باریج اسانس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

باریج گل مغربی epo  -

باریج گل مغربی epo

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

نتونال  -

نتونال

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی ترخون  -

قطره خوراکی ترخون

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لوسیون موضعی منتا  -

لوسیون موضعی منتا

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دهان شویه ماتریکا  -

دهان شویه ماتریکا

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پماد مقعدی ام جی -

پماد مقعدی ام جی

بسته بندی : 20 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لوسیون ام جی  -

لوسیون ام جی

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آترومد بی  -

آترومد بی

بسته بندی : 100 عدد , قرص

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم پس از آفتاب  -

کرم پس از آفتاب

بسته بندی : 50 گرم , تیوپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم لینودرم  -

کرم لینودرم

بسته بندی : 50 گرم , تیوپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

روغن خشخاش موضعی  -

روغن خشخاش موضعی

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آلوئه ورا 100 میلی گرم  -

آلوئه ورا 100 میلی گرم

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آنتی رفلاکس بی  -

آنتی رفلاکس بی

بسته بندی : 120 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

تیموژل  -

تیموژل

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم افتر بایت  -

کرم افتر بایت

بسته بندی : 15 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی زیره  -

قطره خوراکی زیره

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپکس  -

کپکس

بسته بندی : 30 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اورتیدین  -

اورتیدین

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی فنلین  -

قطره خوراکی فنلین

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی اورتیدین  -

قطره خوراکی اورتیدین

بسته بندی : 30 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی گل سرخ باریج  -

قطره خوراکی گل سرخ باریج

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی لیموترش  -

قطره خوراکی لیموترش

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

فنلین باریج  -

فنلین باریج

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسپری سی ام باریج -

اسپری سی ام باریج

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری اسپری دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شربت آلوئه ورا -

شربت آلوئه ورا

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری شیشه ای

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم ترک پا باریج  -

کرم ترک پا باریج

بسته بندی : 50 میلی لیتر , تیوپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گلوکورکس بی  -

گلوکورکس بی

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی پرتقال  -

قطره خوراکی پرتقال

بسته بندی : 15 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

خمیر دهانی میرتکس  -

خمیر دهانی میرتکس

بسته بندی : 5 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لوسیون موضعی رزماری  -

لوسیون موضعی رزماری

بسته بندی : 30 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سوپرمینت  -

سوپرمینت

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

زیره 75 میلی گرم  -

زیره 75 میلی گرم

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لوسیون سی ام  -

لوسیون سی ام

بسته بندی : 15 میلی لیتر , بطری شیشه ای قطره چکان دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لیتورکس بی  -

لیتورکس بی

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اسپری تقویت کننده مو و ابرو  -

اسپری تقویت کننده مو و ابرو

بسته بندی : 40 میلی لیتر , بطری اسپری دار

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

زیره 25 میلی گرم  -

زیره 25 میلی گرم

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ضد آفتاب کرم پودری -

ضد آفتاب کرم پودری

بسته بندی : 60 میلی لیتر , تیوپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

پرولیو باریج  -

پرولیو باریج

بسته بندی : 275 میلی گرم , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

منوهلپ باریج  -

منوهلپ باریج

بسته بندی : 30 عدد , قوطی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کافنولیکس  -

کافنولیکس

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

دپروهرب  -

دپروهرب

بسته بندی : 30 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم کودک باریج -

کرم کودک باریج

بسته بندی : 20 میلی لیتر , تیوپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شربت اشتهاآور  -

شربت اشتهاآور

بسته بندی : 120 میلی لیتر , بطری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ژل دنتی کید  -

ژل دنتی کید

بسته بندی : 5 گرم , تیوپ

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کاف استاپ  -

کاف استاپ

بسته بندی : 60 میلی لیتر , بطری پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

گرین فیت باریج  -

گرین فیت باریج

بسته بندی : 90 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آلزاستاپ  -

آلزاستاپ

بسته بندی : 60 عدد , قوطی پلاستیکی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول نرم روغن سیاهدانه -

کپسول نرم روغن سیاهدانه

بسته بندی : 30 عدد

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم موضعی استئوفیکس  -

کرم موضعی استئوفیکس

بسته بندی : 30 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

ژل مرطوب کننده واژینال واژیهیل  -

ژل مرطوب کننده واژینال واژیهیل

بسته بندی : 30 گرم

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

لاکسی هرب -

لاکسی هرب

بسته بندی : 120 میلی لیتر

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

آرومیکس باریج -

آرومیکس باریج

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول نرم لیموترش ۷۵ -

کپسول نرم لیموترش ۷۵

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول وینیسین باریج -

کپسول وینیسین باریج

بسته بندی : کپسول 350 میلی‌گرم در ظرف دارو همراه با بروشور در جعبه مقوایی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم واژینال لکورکس باریج -

کرم واژینال لکورکس باریج

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

محلول میرتکس باریج -

محلول میرتکس باریج

بسته بندی : قطره ۱۸ میلی لیتری دارای قطره چکان در جعبه مقوایی با بروشور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شربت آنتی رفلاکس باریج -

شربت آنتی رفلاکس باریج

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شربت کافنولیکس باریج -

شربت کافنولیکس باریج

بسته بندی : شربت ۱۲۰ میلی لیتری با جعبه و بروشور

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

محلول اورتینکس باریج -

محلول اورتینکس باریج

بسته بندی : ظروف پلی اتیلن ۱۰۰۰ میلی ­لیتری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول نرم امگا ۳ باریج -

کپسول نرم امگا ۳ باریج

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

های‌سنس باریج -

های‌سنس باریج

بسته بندی : قرص

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کرم ضد آفتاب گیاهی باریج -

کرم ضد آفتاب گیاهی باریج

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

کپسول نرم پروستا باریج -

کپسول نرم پروستا باریج

بسته بندی : کپسول نرم ۳۹۰ میلی‌گرم در ظرف دارو با بروشور در جعبه مقوایی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

قطره خوراکی پرتقال باریج -

قطره خوراکی پرتقال باریج

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

شربت لاکساپلاس باریج -

شربت لاکساپلاس باریج

بسته بندی : شربت، ظرف ۱۲۰ میلی­لیتر همراه با قاشق و بروشور در جعبه مقوایی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :لاله حجازی
وب سایت :https://barijessence.com/
تلفن: +98864002
آدرس: کاشان مشهد اردهال
مشاهده بیشتر
تلفن: +982144267992
آدرس: تهران، خیابان مرزداران – بین آریافر و سرسبز – پلاک ۷۸

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید