مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)


ویدئوها


مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

محصولات / خدمات

سیستم حفاظت، سنکرون و اندازه گیری -

سیستم حفاظت، سنکرون و اندازه گیری

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم تحریک استاتیک ژنراتورهای مقیاس بزرگ  - ۲۰۰ مگاولت آمپر تکنولوژی زیمنس

سیستم تحریک استاتیک ژنراتورهای مقیاس بزرگ

مدل : ۲۰۰ مگاولت آمپر تکنولوژی زیمنس

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم ابزار تحریک برای ژنراتور ۲۵ مگاوات -

سیستم ابزار تحریک برای ژنراتور ۲۵ مگاوات

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم حفاظت، اندازه گیری وسنکرون -  تکنولوژی Siemens

سیستم حفاظت، اندازه گیری وسنکرون

مدل : تکنولوژی Siemens

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم حفاظت، اندازه گیری وسنکرون تکنولوژی آ.ب.ب -

سیستم حفاظت، اندازه گیری وسنکرون تکنولوژی آ.ب.ب

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم SCADA (گسیل، اندازه گیری و کنترل) -

سیستم SCADA (گسیل، اندازه گیری و کنترل)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم های کنترل و الکتریک  - CHP (تولید همزمان برق و آب)

سیستم های کنترل و الکتریک

مدل : CHP (تولید همزمان برق و آب)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم مدیریت بار - PMS

سیستم مدیریت بار

مدل : PMS

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

سیستم کنترل فرآیند و اتوماسیون مپنا - MAPCS

سیستم کنترل فرآیند و اتوماسیون مپنا

مدل : MAPCS

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکتر محمد حسین رفان
پست الکترونیک :
تلفن: +982636638001-10
نمابر :+982636638020
آدرس: کرج، کیلومتر 6 بلوار فردیس، بلوار مپنا
کد پستی: 3167643111
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +982123151464
نمابر :+982122908657
آدرس: دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، شماره 231
کد پستی: 1918953651

ارسال پیام



آخرین بازدیدها

به بالا بروید