پارس مولیبدن

پارس مولیبدن


محصولات / خدمات

پتاسیم پررنات -

پتاسیم پررنات

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آمونیوم پررنات -

آمونیوم پررنات

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آمونیوم پررنات -

آمونیوم پررنات

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

آمونیوم پررنات -

آمونیوم پررنات

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اکسید تنگستن -

اکسید تنگستن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

بریکت مولیبدن -

بریکت مولیبدن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

نیکل کاتدی -

نیکل کاتدی

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اکسید مولیبدن -

اکسید مولیبدن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اکسید مولیبدن -

اکسید مولیبدن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فلز مولیبدن -

فلز مولیبدن

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فرو مولیبدن - G C-II

فرو مولیبدن

مدل : G C-II

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فرو مولیبدن - G C –I

فرو مولیبدن

مدل : G C –I

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فرو مولیبدن - G B-II

فرو مولیبدن

مدل : G B-II

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فرو مولیبدن - G B –I

فرو مولیبدن

مدل : G B –I

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

فرو مولیبدن - G  A-I

فرو مولیبدن

مدل : G A-I

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : نقدی

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدرضا اسپندیاری
پست الکترونیک :
تلفن: +982188063917-8
نمابر :+982188061476
آدرس: تهران ، خیابان ملاصدرا ،ابتدای شیراز جنوبی ، کوچه بهار ،شماره 6
کد پستی: 1435866463
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +983537272862-3
نمابر :+983537272361
آدرس: آدرس کارخانه یزد : شهرک صنعتی یزد ، انتهای فاز 2
کد پستی: 8947183976

پست الکترونیک :
تلفن: +983532272995
نمابر :+983532272741
آدرس: کارخانه اردکان : شهرک صنعتی اردکان ، انتهای فاز 2
کد پستی: 8953146593

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید