پارس مولیبدن

پارس مولیبدن

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدرضا اسپندیاری
پست الکترونیک :
تلفن: +982188063917-8
نمابر :+982188061476
آدرس: تهران ، خیابان ملاصدرا ،ابتدای شیراز جنوبی ، کوچه بهار ،شماره 6
کد پستی: 1435866463
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +983537272862-3
نمابر :+983537272361
آدرس: آدرس کارخانه یزد : شهرک صنعتی یزد ، انتهای فاز 2
کد پستی: 8947183976

پست الکترونیک :
تلفن: +983532272995
نمابر :+983532272741
آدرس: کارخانه اردکان : شهرک صنعتی اردکان ، انتهای فاز 2
کد پستی: 8953146593

ارسال پیام



به بالا بروید